مشخصات فنی
شماره قطعه V130 , 364-0111-1105_A
مشخصات فیزیکی
ابعاد 24cm
وزن 4gr

FLAT SONY SVS13